தண்ணீர்... தண்ணீர்....

இவை அனைத்தும் சில வருடங்களுக்கு முன் நான் சேகரித்து வைத்த படங்கள்.... இதோ உங்கள் பார்வைக்கு...
இரண்டு வரி சொல்லிட்டு போங்க...